قیمت ها

تعرفه خدمات

وبسایت با کدنویسی اختصاصی

10,000,000 تومان

مشخصات خدمت:

 1. کدنویسی بوسیله pHP, HTML, CSS
 2. کدنویسی کاملا دستی و اختصاصی
 3. میزبانی با بهترین سرورهای آلمان و ایران
 4. تطبیق پهنای باند متناسب با بازدید
 5. دامنه Com. رایگان
 6. SSL
 7. ایمیل Info
 8. Anti DDOS اختصاصی
 9. کدنویسی براساس روشهای جدید هک و امنیت
 10. کدنویسی ایزوله بدون باگ و حفره امنیتی
 11. طراحی حرفه ای و چشم نواز

طراحی پورتال سازمانی

وابسته به نوع پورتال

مشخصات خدمت :

 1. کدنویسی اختصاصی
 2. میزبانی با بهترین سرورهای ایران
 3. تطبیق پهنای باند متناسب با بازدید
 4. دامنه ir. رایگان
 5. SSL
 6. ایمیل Info
 7. امنیت بسیار بالا
 8. Anti DDOS (آنتی دیداس) اختصاصی
 9. کدنویسی براساس روشهای جدید هک و امنیت
 10. کدنویسی ایزوله بدون باگ و حفره امنیتی
 11. فایروال اختصاصی
 12. کدنویسی براساس روشهای جدید هک و امنیت
 13. طراحی حرفه ای و چشم نواز

سئو و بهینه سازی

150,000 تومان به ازای هر کلمه کلیدی

مشخصات خدمت :

 1. بهینه سازی کدنویسی سایت براساس اصول و استاندارد گوگل
 2. تولید محتوا و متن دقیق براساس اصول و استاندارد گوگل
 3. سئوسازی کلی وبسایت برای جستجوی نام فرد، شرکت و …
 4. سئوسازی صفحه خاص برای کلمات کلیدی ترند شده
 5. هدایت سایت به صفحه اول گوگل برای کلمات پرتقاضا در کمترین زمان
 6. استفاده از بک لینک و اصول تگ های هد 
طراحی وبسایت اختصاصی شرکتها

1,600,000 تومان

مشخصات خدمت:

 1. کدنویسی قالب اختصاصی
 2. میزبانی با بهترین سرورهای ایران
 3. تطبیق پهنای باند متناسب با بازدید
 4. دامنه ir. رایگان
 5. SSL
 6. ایمیل Info
 7. کدنویسی براساس روشهای جدید هک و امنیت
 8. کدنویسی ایزوله بدون باگ و حفره امنیتی
 9. طراحی حرفه ای و چشم نواز

طراحی وبسایت اختصاصی پزشکان

1,500,000 تومان

مشخصات خدمت :

 1. کدنویسی قالب اختصاصی
 2. میزبانی با بهترین سرورهای ایران
 3. تطبیق پهنای باند متناسب با بازدید
 4. دامنه ir. رایگان
 5. SSL
 6. ایمیل Info
 7. کدنویسی براساس روشهای جدید هک و امنیت
 8. کدنویسی ایزوله بدون باگ و حفره امنیتی
 9. طراحی حرفه ای و چشم نواز

طراحی وبسایت اختصاصی مغازه داران

1,200,000 تومان

مشخصات خدمت :

 1. کدنویسی قالب اختصاصی
 2. میزبانی با بهترین سرورهای ایران
 3. تطبیق پهنای باند متناسب با بازدید
 4. دامنه ir. رایگان
 5. SSL
 6. ایمیل Info
 7. کدنویسی براساس روشهای جدید هک و امنیت
 8. کدنویسی ایزوله بدون باگ و حفره امنیتی
 9. طراحی حرفه ای و چشم نواز
طراحی وبسایت اختصاصی هنرمندان

1,500,000 تومان

مشخصات خدمت:

 1. کدنویسی قالب اختصاصی
 2. میزبانی با بهترین سرورهای ایران
 3. تطبیق پهنای باند متناسب با بازدید
 4. دامنه ir. رایگان
 5. SSL
 6. ایمیل Info
 7. کدنویسی براساس روشهای جدید هک و امنیت
 8. کدنویسی ایزوله بدون باگ و حفره امنیتی
 9. طراحی حرفه ای و چشم نواز

طراحی فروشگاه اینترنتی

2,000,000 تومان

مشخصات خدمت :

 1. کدنویسی قالب اختصاصی
 2. میزبانی با بهترین سرورهای ایران
 3. تطبیق پهنای باند متناسب با بازدید
 4. دامنه ir. رایگان
 5. SSL
 6. ایمیل Info
 7. کدنویسی براساس روشهای جدید هک و امنیت
 8. کدنویسی ایزوله بدون باگ و حفره امنیتی
 9. طراحی حرفه ای و چشم نواز

طراحی وبسایت شخصی

1,200,000 تومان

مشخصات خدمت :

 1. کدنویسی قالب اختصاصی
 2. میزبانی با بهترین سرورهای ایران
 3. تطبیق پهنای باند متناسب با بازدید
 4. دامنه ir. رایگان
 5. SSL
 6. ایمیل Info
 7. کدنویسی براساس روشهای جدید هک و امنیت
 8. کدنویسی ایزوله بدون باگ و حفره امنیتی
 9. طراحی حرفه ای و چشم نواز